2019.06.01 - Sklene

Na chate v Sklenom, Bralová skala, Remata, Rozhľadnňa Krahulsky vrch
IMG_9702
1
IMG_9704
2
IMG_9705
3
IMG_9707
4
IMG_9708
5
IMG_9709
6
IMG_9711
7
IMG_9712
8
IMG_9713
9
IMG_9714
10
IMG_9715
11
IMG_9716-Pano
12
IMG_9719
13
IMG_9720
14
IMG_9722
15
IMG_9723
16
IMG_9724
17
IMG_9728
18
IMG_9729
19
IMG_9730
20